Publikációk

Saját vagy társszerzőkkel együtt írt könyveim (a jegyzék elektronikus verziójának összeállításában segítséget nyújtott dr. Hadarics Tibor.): link
Több szakmai könyvet is fordítottam németről magyarra: link
Számos ornitológus barátom sajnos már nincs közöttünk. Az ő emlékük és életművük előtt tisztelegtem az alábbi írásokkal: link
Az alábbi jegyzék a MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékének kereshető adatbázisa) c. honlapon lévő információk segítségével készült. Gyakran nehéz határvonalat húzni a népszerűsítő jellegű illetve a szakmai írások között, az itt felsorolt írások azonban inkább ez utóbbi csoportba tartoznak, hiszen tudományos cikkek, ornitológiai megfigyelések közlései, stb. szerepelnek itt: link
Mindig igyekeztem a hazai és a nemzetközi szakirodalmat is nyomon követni és megismertetni másokkal. Ennek érdekében számos kitűnő könyvről, kiadványról írtam ismertetőt a hazai szakfolyóiratok hasábjain: link
Az elmúlt 12 év (1998-2009) termése: népszerűsítő írások, szakmai cikkek, könyvek, fordítások hivatkozásai vegyesen, azokkal az adatokkal, amelyeket házi katalógusomban feljegyeztem róluk: link